Skip to content

Nditungamire Jehovha

May 15, 2012

Hymn 62
Tune 8.7.8.7.4.7.

1.
Nditungamire, Jehovha
Ndiri mufambi Ishe;
Unesimba ini handina,
Ndashaya simba ini
O M’ponisi
Ndiwe nhowo yangu.

2.
Iro tsime roruponiso
Razarurirwa ini;
Ngarierere ndipone,
Rishambe zvakaipa
O M’ponisi
Iwe ndosimba newe.

3.
Kuti ndasvika Jordhani,
Chibvisa kutya kwangu;
Ndiperekedze ndouya
Chindichengeta ini,
O M’ponisi
Iwe ndovimba newe.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: