Skip to content

Pam’soro Pakudenga

May 16, 2012

1.
Pamsoro pakudenga, Ndavakanaka vega; Pam’soro pakudenga Kuna vatsvene vega.

2.
Anoda kuendako, Ngaazviteurire; Anozogadzirirwa, NoMweya woutsvene.

3.
Jesu wakatifira Kuripa mhosva yedu; Kuti tiitwe vatsvene Naiyo mweya yedu.

4.
Kuti kana tavingwa, Norufu pano pasi, Tirege kuzorambwa, Kuenda pakudenga.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: