Skip to content

Zadzisa Chirevo Chako; HYMN tune 8.8.8.8

August 19, 2011

1.
Zadzisa chirevo chako, Mwari, Ishe wechokwadi; Ose marudzi enyika Ngaawane ruponeso.

Namabvi kune’i nyika, Ngaapfugame panewe; Dzidzamare dzose ndimi Dzireve ukuru hwako.

Tonga, Tonga, Ishe Jesu! Kuuye newe kufara, Nezvikanganiso zvedu Tatadzisa yose nyika.

Tarira nyika yokwedu, Urege kuipa kwayo Urege kutsamwa kwako Isingafe mhuri yavo.

Ramba Ishe tisazvidze Zvidziidzo zvenzwi rako; Ugozotimutsira Tinzwe nechokwadi chako.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: